Bivirkning med botox

I denne artikkelen vil vi ta for oss hvilke bivirkninger du kan forvente av en botoxbehandling. De fleste tar botox mot rynker, slik at vi vil fokusere på dette. Men vi vil også ta for oss vanlige bivirkninger ved annen botoxbehandling. Vi vil aller først forklare kort hva botox er, før vi forklarer bivirkninger med botox. Til sist vil vi forklare hvem som kan ta botox, og hvilke grupper som ikke anbefaler å ta legemidlet.

Anneli Henriksson

Anneli er sykepleier og spesialist innenfor estetiske injeksjoner og medisinsk hudpleie. For Anneli er trygge og sikre behandlinger med naturlige resultater det viktigste. Derfor lager hun alltid personlige behandlingsplaner ut fra dine ønsker. Fyll ut skjemaet under for å få en gratis konsultasjon av Anneli.

Les mer om Anneli

Få gratis konsultasjon

Kort om botox

Botox er et bare et merkenavn på det mindre appellerende navnet botulinumtoksinet som blir produsert fra bakterien clostridium botulinum. Botox er ekstremt giftig, og er faktisk et av de mest giftige toksinene som blir produsert naturlig. Toksinet har faktisk også tidligere blitt produsert som et biologisk våpen av flere nasjoner, og man antar at 1 gram krystallisert botulinumtoksin er tilstrekkelig til å ta livet av over en million mennesker.

Selv om stoffet er svært giftig blir det benyttet til å behandle blant annet muskelspasmer, overdreven svetting (hyperhidrose), kronisk migrene, skjeling og ikke minst innen kosmetikk. Botox har en lammende effekt og kan blokkere nerveimpulser fra muskler og kjertler. Det er dette som gjør at botox kan brukes innen så mange forskjellige behandlingsformer. For eksempel vil musklene man injiserer botox inn i slappe av, og dermed vil huden glattes og og rynkedybden reduseres. På lik linje vil nerveimpulsene som går til svettekjertlene reduseres når man injiserer botox i svettekjertlene under huden, og produksjonen av svette vil dempes.

Bivirkning av botox

I utgangspunktet er en botoxbehandling lite forbundet med risiko og bivirkninger. I Norge er det er kun leger, plastikkirurger, tannleger, samt sykepleiere med skriftlig attest fra lege som får utføre botoxinjeksjoner. På grunn av dette er de aller fleste behandlere erfarne og profesjonelle. Du burde likevel forsikre deg om at behandleren du eventuelt vurderer å bruke er erfaren og at vedkommende kan vise til gode resultater. En botoxbehandling er ikke noe man burde ta lett på og kan få store negative konsekvenser dersom den blir foretatt av en person som ikke er kvalifisert.

Når det kommer til bivirkninger vil de aller fleste oppleve få eller ingen bivirkninger ved botox. Som all annen medisinsk behandling kan man likevel oppleve enkelte bivirkninger, og i noen svært få tilfeller kan man oppleve mer alvorlige bivirkninger. Vi vil nå nevne forskjellige bivirkninger du kan oppleve i forhold til hvor ofte de forekommer.

Merk at denne listen ikke er uttømmende og at du i alle tilfeller må konsultere med din enkelte behandler da hver kropp er forskjellig. Merk at bivirkningene du normalt kan forvente vil avhenge av i hvilket område og til hvilket formål du har tatt en botoxbehandling. Opplever du alvorlige bivirkninger etter behandling burde du oppsøke lege så snart som mulig.

Vanlige bivirkninger ved botoxbehandling:

 • Hevelse
 • Smerter
 • Uvanlig fornemmelse i huden (prikking eller nummenhet)
 • Nedsatt følelse i huden
 • Ømhet
 • Rødhet
 • Blåmerker på behandlingsområdet
 • Besvimelse på grunn av smerter eller angst for behandling
 • Utslett
 • Svimmelhet
 • Stive eller såre muskler
 • Hodepine
 • Med mer

Merk at dette er en liste over mulige bivirkninger. Selv om den er lang er dette bivirkninger som har kommet etter flere tiår med botoxbehandling over hele verden. I de aller fleste tilfeller vil som nevnt en botoxbehandling gå helt fint, og de færreste opplever nevneverdige bivirkninger og kan normalt fortsette sine daglige gjøremål straks etter at operasjonen er ferdig.

Disse anbefales ikke å bruke botox

I utgangspuktet kan de aller fleste bruke botox. En botoxinjeksjon er ikke noe som påvirker kroppen på noen betydelig måte, og derfor passer legemiddelet for de fleste grupper i befolkningen. Ikke alle anbefales imidlertid å bruke botox, og dette er blant annet:

 • Personer som er allergisk overfor botulinumtoksin type A eller noen av de andre stoffene legemidlet inneholder.
 • Personer som har en infeksjon på området som skal behandles.
 • Personer som blir behandlet for urinlekkasje og har en urinveisinfeksjon eller en plutselig manglende evne til å tømme blæren.
 • Personer som er over 65 år og har andre sykdommer som er alvorlige.
 • Personer som er gravide eller ammende
 • Personer som lider av kroniske sykdommer som lammer musklene
 • Personer som tidligere har hatt problemer med injisering, som for eksempel opplever besvimelse og lignende.
 • Personer som lider av sykdom i hjertet eller blodårene.
 • Personer som har bettenelse i det planlagte behandlingsområdet.

Anneli Henriksson

Anneli er sykepleier og spesialist innenfor estetiske injeksjoner og medisinsk hudpleie. For Anneli er trygge og sikre behandlinger med naturlige resultater det viktigste. Derfor lager hun alltid personlige behandlingsplaner ut fra dine ønsker. Fyll ut skjemaet under for å få en gratis konsultasjon av Anneli.

Les mer om Anneli

Få gratis konsultasjon