Botox mot svette

Vi får mange henvendelser fra personer som opplever stor frustrasjon i forbindelse med svette. Enten dette er frisøren som er fortvilt over at kundene hans ikke kommer tilbake, eller forretningsmannen som får store svetteproblemer under viktige møter, er det heldigvis endel løsninger på problemet. I denne artikkelen skal vi skrive om botoxbehandling mot svette, som er en av de mest effektive behandlingsformene mot svette. Vi vil blant annet forklare årsaken til overdreven svetting, skrive generelt om botox og hvordan botox kan brukes for å forhindre svette, beskrive selve behandlingen, resultat og eventuelle bivirkninger.

Anneli Henriksson

Anneli er sykepleier og spesialist innenfor estetiske injeksjoner og medisinsk hudpleie. For Anneli er trygge og sikre behandlinger med naturlige resultater det viktigste. Derfor lager hun alltid personlige behandlingsplaner ut fra dine ønsker. Fyll ut skjemaet under for å få en gratis konsultasjon av Anneli.

Les mer om Anneli

Få gratis konsultasjon

Hvorfor svetter man?

Svette er helt normalt og er kroppens naturlige måte å kjøle ned kroppen på. Når man svetter stimuleres svettekjertlene og dermed begynner de å produsere fuktighet. Denne kjøler ned kroppen ved at varmen trekkes til overflaten av kroppen før den fordamper.

Alle kropper er forskjellige. Kroppens respons på varme og smerteproduksjon varierer dermed fra person til person. På grunn av dette svetter noen mer enn andre. Svettekjertler finnes over hele kroppen, selv om noen områder har høyere konsentrasjon enn andre. Dette er typisk under håndflaten, i armhulen, under foten og lignende.

Normalt er det ikke noe problem å svette, men mange kan svette så mye at det blir et problem. Overdreven svette kalles på fagspråket for hyperhidrose, og rammer omtrent 1-3 % av befolkningen. Hyperhidrose kan enten være generalisert eller lokalisert til enkeltområder. I førstnevnte tilfelle vil man svette på store deler av kroppen, mens man i sistnevnte tilfelle kun svetter overdrevent på enkelte steder, typisk under armene.

Hyperhidrose kan være svært hemmende i det sosiale liv, og påvirker de rammede personene mer enn man kan tenke seg. Typiske problemer er skjemmende flekker på klær og sjenerende lukt. Mange kvier seg med å trene og går med ekstra klær for å skjule svetten. Særlig stort opplever de fleste problemet på sommeren. Endel av de rammede går med problemet over en veldig lang periode uten å finne en passende løsning. Heldigvis er det mulig å løse problemet på forskjellige måter, og vi vil skissere disse nedenfor.

Om Botox

Botox er et annet navn på botulinumtoksin, som er en nervegift som blir produsert av bakterien clostridium botulinum. Botox er et toksin og er dermed svært giftig i store doser. Likevel brukes botox i veldig mange behandlingsformer i mindre doser uten særlige bivirkninger. Stoffet ble godkjent som legemiddel i Norge i 2002.

Normalt vil en injeksjon på mellom 0,09 til 0,15 µg utgjøre en dødelig dose for en person på 70 kg. Ved injeksjon til medisinsk bruk vil man imidlertid sjelden injisere mer enn 0,00073 µg, hvilket forklarer hvordan giftstoffet kan brukes til medisinsk bruk.

Botox brukes i mange forskjellige behandlingsformer og effektiviteten av botox har god klinisk dokumentasjon. Botox er mest kjent for å redusere rynker. I dette tilfelle injiserer man botox i utvalgte ansiktsområder med en tynn nål. Musklene som ligger under huden vil bli lammet, og huden vil da bli glattere og dermed vil rynkene bli mindre synlige. Slik behandling er svært vanlig og blir stadig mer populær.

Andre behandlingsformer botox brukes til er blant annet for å løse opp smertefulle krampetilstander eller mot migrene. I denne artikkelen fokuserer vi imidlertid på botox mot svette.

Botox mot svette

Det er relativt enkelt å forklare hvordan botox kan forhindre svette. Når man injiserer botox direkte i svettekjertlene like under huden vil dette blokkere nerveimpulsene som går frem til svettekjertlene. På grunn av dette vil dette reduseres produksjonen av svetten. Behandlingen har i enkelte fagmiljøer også fatt tilnavnet ”sweatox”.

Selve behandlingen foregår raskt og er relativt smertefri. Behandlingen vil naturligvis variere litt utfra hvilket område man behandler. Generelt vil man injisere botox med en liten sprøyte med en rekke stikk i hele behandlingsområdet. Normalt vil behandleren stikke behandlingsområdet med nål mellom 20-30 ganger. Det er normalt relativt liten smerte forbundet med behandlingen, da nålen er veldig tynn og stikkene ikke er særlig dype. Det er også mulig å få bedøvelse dersom du skulle ønske dette.

Behandlingen tar normalt omtrent en halvtime og i etterkant av behandlingen kan du fortsette dagen som vanlig. Effekten vil sjelden inntre med en gang, men vil vise seg etter omtrent 2-7 dager.

Resultat

Vi opplever at det er en rekke forskjellige mennesker som tar botox mot svette. Særlig er behandlingen populær blant forretningsfolk som ofte er i møter, holder foredrag, trener mye og har lett for å stressvette.

Uansett hvilken kundegruppe du tilhører opplever de aller fleste en positiv effekt av en botoxbehandling mot svette. Effekten av behandlingen kommer som nevnt normalt fra rundt 2-7 dager, og en slik behandling vil i de aller fleste tilfeller redusere svettemengden betydelig.

Det er viktig å være klar over at en botoxbehandling mot svette ikke vil vare permanent. Effekten av botoxmiddelet som er injisert vil avta med tiden, og normalt vil behandlingen bare ha effekt i omkring 6-9 måneder. Etter dette er det imidlertid bare å ta en ny behandling.

Forskning tyder imidlertid på at jo flere slike behandlinger du tar, jo lengre vil effekten vare for hver gang. Grunnen til dette er at svertekjertlene som lammes over tid vil svekkes og dermed med tiden ikke klare å gjenvinne sin fulle styrke. Dette innebærer at det for hver gang du tar en behandling normalt vil gå lenger tid før du vil trenge en ny.

Bivirkninger

Det er få bivirkninger forbundet med botoxbehandling mot svette. Eventuelle bivirkninger vil alltid være lokale og forbigående. De fleste som bruker botox mot svette opplever ingen bivirkninger i det hele tatt. Noen bivirkninger kan imidlertid forekomme, men som sagt vil de normalt kun oppstå i området du har behandlet og bivirkningene vil også være forbigående.

Rett etter behandling vil du normalt føle deg litt øm i behandlingsområdet, og du vil også kunne være noe rød eller få blåmerker i samme område. Dette går imidlertid fort over. Med tanke på at du har små infeksjonssår er det en viss risiko ved infeksjoner, men denne risikoen er svært liten.

Injiserer du botox i pannen for å forhindre svette i dette området kan du oppleve å få mindre rynker. I enkelte tilfeller kan du oppleve problemer forbundet med heving av øyenbrynene i noen uker etter behandling. Injiserer du du botox i hendene for å forhindre håndsvette kan du i noen tilfeller føle at tommelgrepet svekkes. Slike bivirkninger har sammenheng med at botox fungerer muskelhemmende, men er imidlertid relativt sjeldne.

Vi får ofte spørsmål om såkalt kompensatorisk svettetendens. Dette innebærer at man svetter kompenserende på andre steder av kroppen siden man svetter mindre i området som er behandlet. Dette er noe som normalt ikke forekommer, og dersom det forekommer vil det normalt være kortvarig og forbigående. Enkelte opplever også det motsatte, nemlig at de svetter mindre på andre deler av kroppen. Det er ikke slik at svetten må komme ut, slik mange har en tendens til å tro.

Det er viktig å presisere at dette ikke er en uttømmende liste over mulige bivirkninger, og i alle tilfeller må du forhøre deg nærmere med en spesialist i forhold til din enkelte kropp. Ikke alle skal heller ta botox, blant annet gravide og ammende eller personer som går på blodfortynnende medisiner.

Hvor mye koster botoxbehandling mot svette?

Hvor mye en botoxbehandling mot svette vil variere i forhold til hvilket område du skal behandle og hvilken klinikk du benytter deg av. På grunn av dette er det vanskelig å si generelt hvor mye du må betale. Imidlertid vil en botoxbehandling mot svette normalt koste mellom 2500-5000 kr.

Alternativer til botox

Botox er nok den aller enkleste formen for svettebehandling i forhold til hvor effektiv behandlingen er. Derfor er dette den behandlingsformen vi anbefaler til de fleste. Botoxbehandling er imidlertid ikke uten ulemper, den største er nok at behandlingen ikke er permanent. Til tross for dette mener vi likevel det er den beste behandlingen for de fleste.

Er det snakk om svette under armhulen prøver mange først å bruke ekstra effektive deodoranter som inneholder aluminiumklorid heksahydra. Dette er spesiell deodoranter som kan kjøpes på apoteket. Disse deodorantene “binder svetten” og tørker ut huden.

En annen behandlingsform er iontoforese som særlig brukes i forhold til svette på hender og føtter. Her bruker man et apparat som består av en svak strømkilde som er koblet til et vannbad. Man senker deretter føtter eller hender ned i vannbadet og skrur på apparatet. Etter dette har man behandlingsområdet i vannbadet i rundt 20-30 minutter. Man gjentar deretter behandlingen over en rekke økter med rundt 7 dagers mellomrom. Fordelen med en slik behandling er at den er trygg og smertefri, men det er usikkert hvor effektiv behandlingen er. Den kan også være relativt kostbar.

En annen behandlingsform er kirurgi. I disse tilfellene kan man utføre et inngrep hvor man enten fjerner svettekjertler eller kutter nervene som styrer svettekjertlene. Et slikt inngrep brukes normalt kun i forhold til svetting under armene, og vil være en mer krevende og kostbar behandling enn botox. Inngrepet vil imidlertid normalt stoppe svetting under armene permanent. Kikkhullsoperasjon er et relativt nytt kirurgisk inngrep som enkelte benytter seg av, og har hatt god effekt på mange.

En tredje behandlingsform kalles antikolinergika. Antikolinergika er medisiner som kan blokkere signalstoffet acetylkolin, som er stoffet nervene bruker for å sende signaler. Problemet med denne behandlingen er at den kan medføre endel bivirkninger, da signalstoffet acetylkolin også har en rekke andre funksjoner i kroppen. Slike bivirkninger kan være uklart syn, tap av smak, forstoppelse, svimmelhet, forvirring og lignende. På grunn av dette anbefaler vi sjelden denne behandlingsformen.

Du kan lese mer om alternative behandlingsformer på Norsk Helseinformatikk sine informasjonssider.

Anneli Henriksson

Anneli er sykepleier og spesialist innenfor estetiske injeksjoner og medisinsk hudpleie. For Anneli er trygge og sikre behandlinger med naturlige resultater det viktigste. Derfor lager hun alltid personlige behandlingsplaner ut fra dine ønsker. Fyll ut skjemaet under for å få en gratis konsultasjon av Anneli.

Les mer om Anneli

Få gratis konsultasjon