Botox i Oslo: Komplett guide (pris, tid, o.l.)

Vi opplever at botox blir en stadig mer populær og utbredt behandlingsform i Oslo. Helt siden 2000-tallet har behandlingsformen vært i sterk vekst og folk ser ikke lenger ned på mennesker som bruker botox for å redusere rynker. Det er nå akseptert at det er lov å gjøre vise små inngrep for å fjerne uskjønnsomme rynker, og dette mener vi er en positiv utvikling. Botox er også en mye mindre og mer trygg behandlingsform enn andre alternativer, som for eksempel plastisk kirurgi og laserbehandling.

Anneli Henriksson

Anneli er sykepleier og spesialist innenfor estetiske injeksjoner og medisinsk hudpleie. For Anneli er trygge og sikre behandlinger med naturlige resultater det viktigste. Derfor lager hun alltid personlige behandlingsplaner ut fra dine ønsker. Fyll ut skjemaet under for å få en gratis konsultasjon av Anneli.

Les mer om Anneli

Få gratis konsultasjon

Botox blir imidlertid ikke kun brukt for å redusere rynker, og benyttes i stort omfang også for å redusere migrene, overdreven svette, muskelspasmer, skjeling og lignende. Slikt sett er ikke botox bare et kosmetisk legemiddel, men også et legemiddel som kan bidra i behandling av mange alvorlige lidelser.

I denne artikkelen vil vi skrive om botoxbehandling i Oslo. Vi vil skrive kort om hva botox er og hvilke forskjellige behandlingsformer botox kan brukes til. Deretter vil vi fokusere mest på botoxbehandling i forhold til rynker, da vi opplever at de fleste som henvender seg til oss ønsker rynkebehandling. Vi vil forklare hva du kan forvente, om bruken av HA-fillere istedenfor eller i tillegg til botox og hvor du kan ta botox i Oslo.

Kort om botox

Botox er et giftstoff. Botox er egentlig bare et pent navn for botulinum toxin type A. Dette stoffet er giftig og kan i større mengder føre til sykdommen botulisme, som er en tilstand der kroppen lammes. I større mengder kan botox også føre til dødsfall.

Mange andre legemidler er imidlertid også giftstoffer slik at du ikke trenger å uroe deg av den grunn. Dosene som injiseres under behandling er så små og fortynnende at det ikke er noenting å bekymre seg for. Faktisk er en botoxbehandling forbundet med ekstremt liten risiko og få bivirkninger.

Når botox sprøytes inn i hud eller muskler blokkerer stoffet nervesignaler, og på grunn av dette kan botox brukes til en rekke forskjellige behandlingsformer.

Botox er i dag bredt anerkjent i det medisinske miljøet som et viktig legemiddel og stoffet ble godkjent som legemiddel i Oslo og Norge i 2002.

Behandlingsformer med botox

Botox kan brukes i en rekke forskjellige behandlingsformer. I denne artikkelen skal vi nevne noen, og gå i dybden på de mest relevante i Norge. Blant annet brukes botox for å behandle skjeling, muskelspasmer, overdreven svette, kronisk migrene, rynker og lignende. Alle behandlingsformene er relativt like i den grad at de går ut på at man injiserer botox inn i hud eller muskler. Vi skal først skrive en del om botoxbehandling i forhold til rynker, før vi også vil gå litt inn på botoxbehandling i forhold til overdreven svetting og kronisk migrene.

Behandling av rynker

Som nevnt i innledningen har vi opplevd en ekstrem vekst i antall mennesker som ønsker rynkebehandling i Oslo. Det er mange forskjellige trekk i ansiktet mange ønsker å rette på. Mange vil bli kvitt sinnarynken mellom øyenbrynene fordi de mener de ser sinte ut, mens de egentlig er glade. Andre vil bli kvitt de horisontale rynkene i pannen, fordi de mener de ser eldre og mer bekymret ut enn de er. Andre vil igjen bli kvitt smilerynker, poser under øynene, rynker rundt munn og lepper og lignende.

Det er mange måter å bli kvitt forskjellige typer rynker på, slik at dette ikke er noe å bekymre seg for. Botox fungerer imidlertid best på de dynamiske rynkene. Dette er rynkene som har blitt til ved muskelsammentrekninger og bevegelse i ansiktet. Typiske eksempler på dynamiske rynker er sinnarynken, de horisontale rynkene i pannen og smilerynker rundt øynene.

De statiske rynkene fungerer imidlertid ikke botox så bra på. Grunnen til dette er fordi botox fungerer slik at man injiserer botox inn i utvalgte muskler i ansiktet i små doser. Botox vil fungere slik at det blokkerer nerveimpulser fra de små musklene og dermed vil dette hindre at disse trekker seg sammen. Siden musklene vil trekke seg mindre sammen vil huden over bli glattere, og linjer og rynker i huden over vil dermed bli mindre synlige.

De statiske rynkene er ikke i ansiktet som følge av at musklene trekker seg sammen, men som en følge av at det ytre hudlaget har blitt skadet av sollys og lignende. Dermed vil disse rynkene normalt ikke forsvinne av en botoxbehandling. En kan imidlertid bruke andre behandlingsmetoder for å få bukt med disse rynkene, som for eksempel å injisere fillere, hvilket vi skal komme tilbake til under. Først skal vi forklare de stedene botox vil fungere best.

Sinnarynken og de horisontale linjene i pannen

De aller fleste som behandles i Oslo vil faktisk redusere synligheten av sinnarynken. En sinnarynke må ikke nødvendigvis være negativt for ansiktet, og kan i visse tilfeller ha et definerende trekk. Imidlertid kan mange oppleve at de ser sinte ut eller mer stresset enn de egentlig føler seg. Mange mødre opplever også at barna deres lurer på hvorfor de er så ofte sure.

Sinnarynken er en av de rynkene man mest effektivt kan fjerne med botox. Grunnen til dette er at denne rynken hovedsaklig er dannet som følge av muskelsammentrekning. De fleste opplever en svært god effekt av botox dersom formålet er å redusere sinnarynken.

Mange ønsker også å redusere de horisontale rynkene i pannen. Disse kan ofte få oss til å se mye eldre ut enn vi er, og det er dermed ofte greit å redusere disse noe. Botox fungerer også bra for å redusere disse rynkene. I noen tilfeller benytter vi heller en filler på disse områdene, men dette vil variere noe fra person og hvilket ønske vedkommende har. Vi skal skrive mer om fillere senere. 

Smiletynkene rundt øyet

Smilerynkene rundt øyet er også noen rynker som kan være veldig fine. De gir et definerende trekk, og viser normalt at vedkommende har levd et lykkelig liv. Imidlertid kan det også bli for mye av det gode. Smilerynker er noen av rynkene som virkelig kan få oss til å se eldre ut, særlig hvis de går langt nedover i ansiktet. Vi opplever at enkelte kunder har fått så store komplekser for smilerynkene at de faktisk prøver å unngå å smile på bilder.

I slike situasjoner kan et alternativ være å benytte botox for å redusere disse rynkene. Botox fungerer bra for å redusere slike smilerynker, da de hovedsaklig er såkalte dynamiske rynker. I enkelte tilfeller benytter vi fillers istedenfor, men dette varierer fra person til person. 

Botox sammen med restylane

Det er ikke alltid vi benytter oss av botox ved rynkebehandling. I enkelte tilfeller velger vi heller å bruke HA-fillere. Dette er fyllstoffer som er basert på det naturlige stoffet hyaluronsyre. Hyaluronsyre finnes naturlig i huden og kroppen og har en ekstremt god evne til å binde vann. Dermed er en av de viktigste oppgavene til hyaluronsyre å gjøre leddene mer smidige samt gjøre huden mer fuktig og elastisk. De mest kjente HA-fillerne på markedet i dag er restylane, juvederm og teosyal. Den desidert mest benyttede i Oslo er restylane.

HA-fillere er ved siden av botox også en veldig god og effektiv behandlingsform for å redusere rynker. HA-fillere injiseres med en liten sprøyte inn i huden på lik linje som med botox. Det er få bivirkninger og liten risiko knyttet til behandlingen, da man kun injiserer et stoff som allerede finnes i kroppen.

Fillere fungerer på en litt annen måte enn botox. Mens botox lammer muskelen og på den måten reduserer rynkens synlighet, fungerer fillere ved at de fyller opp tomrom i huden under rynken og dermed gjør rynken mindre synlig. På den måten kan botox og restylane ofte brukes i samme behandling, dersom en kunde ønsker å behandle rynker i forskjellige områder i ansiktet.

Det er vanskelig å si generelt hva vi anbefaler av botox og restylane, da dette vil variere ut fra ansikt og hvilken rynke man ønsker å behandle. Du burde derfor finne ut hvilken behandling som passer for deg ut fra en samtale med en behandler.

Botox mot svette

Vi opplever også at mange i Oslo ønsker å injisere botox for å forhindre svette. Det er naturligvis ingenting i veien mot å svette litt og dette er helt naturlig. I enkelte tilfeller opplever imidlertid enkelte overdreven svetting, såkalt hyperhidrose. Dette rammer rundt 1-3 % av befolkningen, og kan være utrolig problematisk for mange. Mange opplever å bli sterkt hemmet i hverdagen, og at svettingen går ut over både arbeid og fritid.

De vanligste stedene folk som oftest ønsker å behandle er området under armhulene, i pannen, på håndflaten eller under føttene. Når man injiserer botox i svettekjertlene vil dette blokkere nerveimpulsene som går frem til svettekjertlene. På grunn av dette vil svetten reduseres drastisk. Slik behandling er ofte svært effektiv, og behandlingen er også relativt enkel. Man vil injisere botox med omtrent 20-30 stikk i behandlingsområdet, men dette vil ikke gjøre særlig vondt.

Behandling mot migrene

En annen behandlingsform som også er populær i Oslo i forhold til botox er migrenebehandling. Migrene er et svært vanlig problem i Norge og bidrar til å ødelegge livet til mange mennesker. Man antar at hele 15 % av alle kvinner i Norge lider av sykdommen

Man antar at migrene ofte utløses at overaktive muskler i hodet, nakke og ryggområdet. Derfor kan man injisere botox i ett eller flere av disse områdene for å blokkere smertesignalene til musklene. På den måten kan man hindre at migrenen utvikler seg. Effekten av botox mot migrene var lenge lite klinisk dokumentert, men nyere studier tilsier at botox har en dokumentert effekt mot kronisk migrene.

Resultatet ev en botoxbehandling mot migrene varierer. Enkelte opplever en drastisk forbedring og får vesentlig færre migreneanfall. Andre opplever på den andre siden ingen stor forskjell. Behandlingen er relativt enkel slik at det kan være verdt å prøve for den som opplever jevnlig migrene.

Husk at du i endel tilfeller kan få støtte av staten til både å gjennomføre en botoxbehandling mot svette og mot migrene.

Er botox permanent?

Vi får ofte spørsmål om botox er permanent. Svaret på dette er nei. Effekten av botox er ikke permanent, da kroppen vil skille ut stoffet med tiden. Du må dermed injisere botox på nytt dersom du ønsker vedvarende effekt. Det er imidlertid indikasjon på at botox vil virke lenger for hver nye gang du injiserer det, dersom du forutsetter at det dreier seg om samme område. Grunnen til dette antar man er fordi muskelen blir svakere for hver gang, og blir dermed svakere og svakere.

Hvor lenge effekten av en botoxbehandling vil vare er vanskelig å si generelt, da dette vil variere i forhold til person og behandlingsform. Som et gjennomsnitt kan man anta at en behandling imidlertid vil vare i alt fra 6-9 måneder.

Botoxbehandling i Oslo

Det er mange steder hvor du kan injisere botox i Oslo. Med den økte etterspørselen har det også oppstått flere klinikker som tilbyr slik behandling. Det er viktig at du velger en behandler som kan vise til erfaring innenfor botoxinjeksjon, da det er snakk om ansiktet og huden din, og at det er viktig at botox injiseres riktig. I Oslo og Norge forøvrig er det kun leger, plastikkirurger, tannleger, samt sykepleiere med skriftlig attest fra lege som får utføre botoxinjeksjoner.

Anneli Henriksson

Anneli er sykepleier og spesialist innenfor estetiske injeksjoner og medisinsk hudpleie. For Anneli er trygge og sikre behandlinger med naturlige resultater det viktigste. Derfor lager hun alltid personlige behandlingsplaner ut fra dine ønsker. Fyll ut skjemaet under for å få en gratis konsultasjon av Anneli.

Les mer om Anneli

Få gratis konsultasjon