Forskjellen på fillers og botox

Veksten på antall filler- og botoxbehandlinger har vært ekstrem de siste tiårene. Fra å være helt ukjente behandlingsformer er slike behandlinger nå nærmest like vanlige som å gå til frisøren eller til klesbutikken. Enten man vil redusere rynker, forstørre leppene eller endre ansiktskonturen er etterspørselen i stadig vekst.

Vi opplever imidlertid ofte at folk er forvirret rundt forskjellen på de to stoffene. Hva er egentlig botox og hva er fillers? Og i hvilke tilfeller burde man bruke botox eller fillers? Det er mange spørsmål folk stiller og vi tenkte derfor det kunne være nyttig å lage en egen artikkel om emnet.

I denne artikkelen vil vi forklare kort hva botox og fillere er og hvordan de to behandlingene skiller seg fra hverandre. Deretter vil vi forklare hvordan hver av behandlingsformene typisk vil se ut, eventuelle bivirkninger, og i hvilke tilfeller man burde bruke den ene eller den andre behandlingsformen.

Anneli Henriksson

Anneli er sykepleier og spesialist innenfor estetiske injeksjoner og medisinsk hudpleie. For Anneli er trygge og sikre behandlinger med naturlige resultater det viktigste. Derfor lager hun alltid personlige behandlingsplaner ut fra dine ønsker. Fyll ut skjemaet under for å få en gratis konsultasjon av Anneli.

Les mer om Anneli

Få gratis konsultasjon

Fillers og restylane

Restylane er en HA-filler. En HA-filler er et fyllstoff som injiseres i huden for å redusere rynker, forstørre lepper eller endre ansiktskonturene. HA-fillere består av stoffet hyaluronsyre. Dette er et stoff som allerede finnes i kroppen. Hyaluronsyre binder store mengder vann, og dermed er en av stoffets viktigste oppgaver å bringe fuktighet, volum og elastisitet til hud og lepper. Stoffet er dermed velegnet til skjønnhetsbehandling.

Restylane er ikke den eneste filleren på markedet og andre kjente navn er juvederm og teosyal. Disse tre fillerne er egentlig helt like slik at det ikke spiller noen særlig stor rolle hvilken filler man velger. Restylane er imidlertid den eldste og mest utprøvde og har blitt testet i over 20 millioner behandlinger verden over. Effekten av restylane er godt dokumentert, og normalt innebærer en behandling med restylane få bivirkninger.

En behandling med restylane fungerer slik at man injiserer fyllstoffet inn i hud eller lepper, mens man masserer stoffet rundt i behandlingsområdet for å unngå klumper. I forhold til rynker vil restylane fungere slik at det fyller opp tomrom under huden, og dermed fører til at rynker blir mindre synlige. Er det snakk om leppeforstørrelse vil restylane injiseres i ønsket område i leppen og dermed kunne forstørre eller endre leppens form.

Botox

Mens fillere består av et naturlig stoff som finnes i kroppen er botox egentlig et giftstoff. Botox er bare et annet navn på botulinumtoksinet, som blir fremstilt av bakterien clostridium botulinum. En injeksjonsdose på mellom 0,09 til 0,15 µg vil faktisk være dødelig for et voksent menneske, men ved injeksjon til medisinsk bruk bruker man kun 0,00073 µg. Dosen man bruker til skjønnhetsbehandling er dermed svært liten og fortynnet, og en botoxbehandling er normalt forbundet med svært liten risiko og bivirkninger.

Mens restylane ikke er klassifisert som et legemiddel og primært brukes innenfor kosmetiske formål, har botox mer seriøse medisinske formål. Botox ble klassifisert som et legemiddel i 2002 og brukes blant annet innen behandling av overdreven svette (hyperhidrose), kronisk migrene, muskelspasmer, skjeling og lignende.

En botoxbehandling mot rynker fungerer slik at man injiserer botox i muskelen under huden. Botox har en lammende effekt slik at dette vil føre til at muskelen under huden blir lammet/slapper av. Dette vil føre til at huden over muskelen blir glattere, og dermed vil rynkene bli mindre synlige. På grunn av denne effekten fungerer botox primært på de dynamiske musklene i ansiktet, det vil si, muskler som har blitt til på grunn av muskelbevegelse og muskelsammentrekning i ansiktet.

Botox eller fillere til rynkebehandling?

Botox og restylane har dermed forskjellige funksjoner i forhold til hvordan de reduserer rynkene. Mens botox får muskelen under huden til å slappe av og dermed flater ut huden og reduserer rynkene, fyller restylane opp tomrom i huden og bidrar dermed til å rette ut rynkene. På grunn av dette opplever man ofte at de forskjellige behandlingsformene fungerer best i forhold til forskjellige rynker.

For eksempel vil botox ofte fungere svært godt til å behandle rynker som sinnarynken, de horisontale rynkene i pannen eller smilerynkene rundt øynene. Dette er rynker som typisk har blitt til som følge av bevegelse i ansiktet, og dermed vil botox fungere bra til å redusere slike rynker. Botox er nok aller mest kjent for å være en ekstremt effektiv behandlingsmåte for å redusere synligheten av sinnarynken.

Restylane på den annen side fungerer godt på andre typer rynker (men også noen av rynkene som nevnt ovenfor). Typisk vil restylane fungere mye bedre til å reduserer rynker rundt munnen eller rynken mellom nesen og munnvikene. Restylane kan også fungere veldig bra rundt øynene og de horisontale rynkene i pannen. Restylane kan også brukes svært effektivt for å forhindre såkalte poser under øynene. En slik behandling kalles for restylane tear trough behandling.

Dette er bare utgangspunkter da det er vanskelig å si konkret akkurat hvilken behandling som passer best, da dette må avgjøres på grunnlag av en konkret vurdering av ansikt og rynker. Derfor burde du oppsøke en profesjonell behandler og la denne personen gi deg råd og veiledning. Ikke sjelden benytter man både botox og restylane i samme behandling dersom man skal redusere flere rynker i ansiktet.

Botox eller fillere til leppebehandling?

Når det gjelder leppebehandling anbefaler vi som oftest restylane istedenfor botox. Grunnen til dette er måten botox virker på. Botox kan som nevnt ha en lammende effekt, og dette kan ha en negativ effekt på leppen. Nærmere forklart kan botox påvirke hvordan vi uttaler visse ord og uttrykk, dersom det injiseres i leppen. På grunn av dette vil de fleste behandlere ikke bruke botox i forhold til leppebehandling. I noen tilfeller kan det brukes, da typisk på personer som går og snurper leppene sammen. Botox vil da normalt løse opp i dette.

Restylane på den annen side fungerer veldig bra i forhold til leppebehandling. Hyaluronsyren finnes allerede i leppen og vil kunne bidra til økt volum, fylde og fuktighet. Slikt sett blir restylane en perfekt behandlingsform i forhold til leppebehandling, og dette er nok en av årsakene til at leppebehandling har blitt så populært de siste tiårene. Restylane kan både hjelpe unge mennesker som ønsker større lepper eller som ønsker å endre leppeformen, eller eldre kvinner som har mistet noe av leppens opprinnelige fylde og ønsker å gjenopprette volumet.

Hvordan foregår behandlingene?

Både en botox- og restylanebehandling vil foregå relativt enkelt og ukomplisert. Du vil avtale en time med en behandler som vil injisere enten botox eller restylane inn i det ønskede behandlingsområdet. Injiseres restylane vil behandleren samtidig massere fyllstoffet rundt i behandlingsområdet for å unngå klumper. Ingen av behandlingene vil være noe særlig smertefulle, og det er også mulig å få bedøvelse dersom du ønsker dette.

Rynkebehandling med botox har tidligere fått kallenavnet lunsjbehandlingen. Grunnen til dette er fordi behandlingen går veldig hurtig, normalt ikke lenger enn 20-30 minutter. Dermed kan du rekke å gjennomføre behandlingen og være tilbake på jobben før lunsjen er over. Det samme er tilfellet for en restylanebehandling, som også kunne fortjent et slikt kallenavn.

Varighet på de forskjellige behandlingene

Ingen av behandlingformene er permanente, men vil avta med tiden. De fleste mener dette er en fordel, da det gir større rom for å teste ut behandlingene og samtidig ikke være fanget av resultatet. Botox vil med tiden skilles ut av kroppen, mens hyaluronsyren i restylane vil brytes ned sammen med den naturlige hyaluronsyren i kroppen.

Hvor lenge effekten av de forskjellige behandlingene varer vil variere i forhold av hvilken av de to behandlingene du velger, og særlig hvilket område du behandler. Normalt vil restylane for eksempel vare lenger dersom det injiseres i et hudområde som ikke er så mye i bevegelse. For eksempel vil en injeksjon under øynene vare lenger enn i leppen. Generelt kan en nok si at en behandling vil ha en effekt i alt fra 5-9 måneder. Etter effekten er over kan man gjennomføre en ny behandling og på nytt på full effekt.

Risiko og bivirkninger

Normalt er det liten risiko knyttet til selve behandlingene. Dette er fordi behandleren kun skal injisere enten restylane eller botox inn i huden. Det er likevel viktig å presisere at du må benytte deg av en behandler som har god erfaring og kan vise til gode resultater. Det er huden din det er snakk om, og det er muligheter for å gjøre alvorlige feil dersom personen som injiserer stoffene ikke har tilstrekkelig erfaring.

Det er normalt også få bivirkninger i forbindelse med en restylane- eller botoxbehandling. De fleste kan normalt gå rett tilbake til sine daglige gjøremål etter behandling dersom de ønsker dette. Normale bivirkninger kan være rødhet, hovenhet, blåmerker, hevelser og lignende. I noen tilfeller er det også observert bivirkninger som svimmelhet, utslett, allergiske reaksjoner og lignende.

Merk at bivirkningene vil variere i forhold til hvert enkelt stoff og at dette ikke er noen komplett liste over mulige bivirkninger. For en komplett oversikt burde du forhøre deg med en ekspert i forhold til ditt enkelte tilfelle.

Anneli Henriksson

Anneli er sykepleier og spesialist innenfor estetiske injeksjoner og medisinsk hudpleie. For Anneli er trygge og sikre behandlinger med naturlige resultater det viktigste. Derfor lager hun alltid personlige behandlingsplaner ut fra dine ønsker. Fyll ut skjemaet under for å få en gratis konsultasjon av Anneli.

Les mer om Anneli

Få gratis konsultasjon