Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan personopplysninger som blir oppgitt gjennom denne nettsiden behandles.


Behandlingsansvarlig for personopplysningene som blir behandlet er:

Anneli Henriksson

A-Clinics

Biskop Heuchsvei 24b

0781 Oslo


Dersom du har spørsmål om behandling av personopplysninger, ta gjerne kontakt med behandlingsansvarlig.


1.Hva slags personopplysninger blir behandlet?

1.1 Henvendelser gjennom nettsiden: Når du sender inn en henvendelse gjennom denne nettsiden, inneholder dette ofte personopplysninger slik som navn, epost, telefonnummer og innholdet i din melding.

1.2 Etablering av kundeforholdet: Ved etablering av kundeforhold vil relevant informasjon relevant til behandlingen bli lagret av behandlingsansvarlig.


2. Utlevering av personopplysninger til andre

2.1 Det vil ikke bli utlevert personopplysninger til andre med mindre det foreligger et lovlig pålegg for slik utlevering.

2.2 Flow Digital AS er leverandør av og ivaretar sikkerheten på denne nettsiden. Domenet er parkert hos Domeneshop AS. Flow Digital AS og Domeneshop AS kommer ikke i kontakt med personopplysninger. Alle personopplysninger går direkte til behandlingsansvarlig og er ikke synlige verken for Flow Digital AS eller Domeneshop AS.


3. Lagring av personopplysninger

3.1 Alle personopplysninger blir lagret på sikrede servere. Hano og Huubro system er leverandør av datasystem for oppbevaring av personopplysninger.

4. Lagringstid for personopplysninger

4.1 Personopplysningene blir som hovedregel lagret så lenge det er i forhold til de formål som personopplysningene er samlet inn for. Opplysninger blir alltid slettet når de ikke lenger tjener noen formål i pågående kundeforhold.

4.2 Henvendelser som blir sendt inn gjennom denne nettsiden, og ikke lenger er relevante, blir rutinemessig slettet hver 30. dag.

5. Dine rettigheter om personopplysninger

5.1 Du har rett til å kreve innsyn, retting og/eller sletting av personopplysninger som er lagret om deg. Du kan lese mer om disse rettighetene på datatilsynet.no.

5.2 For å benytte deg av retten til innsyn, retting og/eller sletting, ta kontakt på epost eller telefon. Behandlingsansvarlig vil alltid gi deg svar innen maks 10 virkedager.