Pris for botoxbehandling

Vi får ofte spørsmål om hvor mye det vil koste med en botoxbehandling. Dette vil variere ut fra hvilken behandling du ønsker, og hvilke områder du ønsker å injisere botox i. Normalt vil prisen på botox ligge på rundt 2500-4000 kr. I denne artikkelen vil vi skrive generelt om botox, forskjellige behandlingsmetoder, hva du kan forvente av behandling og selvfølgelig hvor mye en botoxbehandling vil koste. Vi vil primært fokusere på rynkebehandling, da vi opplever at de aller fleste ønsker dette i forhold til botoxbehandling.

Anneli Henriksson

Anneli er sykepleier og spesialist innenfor estetiske injeksjoner og medisinsk hudpleie. For Anneli er trygge og sikre behandlinger med naturlige resultater det viktigste. Derfor lager hun alltid personlige behandlingsplaner ut fra dine ønsker. Fyll ut skjemaet under for å få en gratis konsultasjon av Anneli.

Les mer om Anneli

Få gratis konsultasjon

Hva er botox?

Botox er egentlig et giftstoff, og tilstrekkelige doser av botox kan faktisk drepe et menneske. Imidlertid bruker man svært små og fortynnende doser ved injisering i huden mot rynkebehandling, slik at faregraden ikke er noe å bekymre seg om. Mange legemidler er dødelige i større doser, slik at botox ikke skiller seg noe ut på dette området.

Mange forbinder botox kun med rynkebehandling. Det er ikke slik at botox kun brukes innenfor rynker. Botox ble godkjent som et legemiddel i 2002 og brukes i dag til å behandle en rekke lidelser. Blant annet brukes botox for å redusere kronisk migrene, overdreven svetting, muskelspasmer, skjeling og lignende.

En botoxbehandling mot rynker fungerer slik at man injiserer botox med en tynn nål inn i musklene i huden. Botox har en muskellammende effekt og vil hindre musklene stoffet injiseres inn i å trekke seg sammen. Dette vil igjen føre til at huden over blir glattere og at rynkene blir mindre synlige.

Botox fungerer kun på de dynamiske rynkene i huden, og ikke de statiske. Grunnen til dette er at de statiske rynkene ikke er der som en følge av at muskelbevegelse, men som følge av solskader og lignende. Slike rynker kan også behandles, men primært ikke med botox.

Hva kan du forvente?

En botoxbehandling er som nevnt mest effektiv på de dynamiske rynkene. Særlig fungerer botox bra på sinnarynken, de horisontale rynkene i pannen, smilerynkene og lignende. Tar du en botoxbehandling for å redusere disse rynkene vil du normalt se en svært god effekt. De fleste opplever både at de får færre rynker og at de føler seg yngre.

Hvordan ser behandlingen ut?

En behandling mot botox er veldig enkel og hurtig. Behandleren vil som nevnt injisere botox med en tynn sprøyte i områdene som skal behandles. Dette vil normalt kun ta en liten halvtime, og i etterkant av behandlingen kan du som oftest fortsette med dine daglige gjøremål.

Normalt innebærer en botoxbehandling liten risiko og få bivirkninger. For det første er det viktig å presisere at du må benytte deg av en behandler som har erfaring på området og kan vise til gode resultater. Det er huden din det er snakk om, og det er viktig å ikke overlate dette i hendene til en nybegynner. I Norge er det er kun leger, plastikkirurger, tannleger, samt sykepleiere med skriftlig attest fra lege som får utføre botoxinjeksjoner. Dersom du gjør dette vil behandlingen sjelden innebære noen risiko.

Når det kommer til bivirkninger er det normalt få bivirkninger forbundet med en botoxbehandling. Du vil kunne oppleve hevelser og være rød i behandlingsområdet etter behandling. Andre bivirkninger man kan oppleve er blåmerker, nummenhet, svimmelhet, allergisk utslett og lignende. Normalt får de fleste få merkbare bivirkninger av en botoxbehandling. Merk at dette bare er de mest kjente eksemplene og at du må lese på pakningsvedlegget til legemiddelet for en utfyllende liste.

Hva er prisen på en botoxbehandling?

Hva en botoxbehandling vil koste vil variere ut fra forskjellige omstendigheter. Blant annet vil behandlingsform og klinikk være viktige faktorer. Normalt vil en botoxbehandling koste rundt 2500 til 4000 kr. Dersom du ser prisen i forhold til kostnadene til klinikken er ikke prisen så veldig høy.

Effekten av en botoxbehandling vil ikke være permanent og vil vare i omtrent 6 måneder. Etter dette kan du velge om du tar en ny behandling eller om du beholder ditt gamle utseende. Mange er så fornøyde at de velger å gjenta mange behandlinger, for å kontinuerlig ha mindre rynker. Det er dette som kan gjøre botox relativt kostbart i lengden, altså at man må fylle på botox rundt hvert halvår. Dette burde imidlertid ikke være nok for å hindre noen i å teste en behandling.

Andre alternativer

Et annet alternativ til botoxbehandling mot rynker som også er relativt billig er såkalte fillers. Dette er fyllstoff som består av hyaluronsyre. Hyaluronsyre finnes naturlig i kroppen, og er dermed et veldig gunstig stoff mot rynkebehandling. Hyaluronsyre har en ekstremt god evne til å binde vann og bidrar dermed til å tilføre huden fuktighet og fylde. De mest kjente fillerne er restylane, juvederm og teosyal.

En fillerbehandling fungerer relativt likt som en botoxbehandling i forhold til rynker. Man injiserer fyllstoffet med en tynn nål under huden man ønsker å behandle. Siden fillerne inneholder et naturlig stoff er denne behandlingen også forbundet med liten risiko og bivirkninger.

En botoxbehandling kan ofte kombineres sammen med en fillerbehandling. Grunnen til dette er at de to stoffene virker forskjellig. Mens en filler vil injiseres i huden og dermed fylle opp tomrom i huden og på den måten redusere rynker, vil botox vil injiseres i muskelen og lamme muskelen slik at den ikke trekker seg sammen, og dermed vil huden over bli glattere.

Siden de to stoffene virker forskjellig kan de ofte brukes på forskjellige rynker. Botox fungerer for eksempel svært bra til sinnarynken og ofte til de horisontale rynkene i pannen, mens fillere fungerer svært bra til rynker rundt munnen og rynken mellom nesen og munnviken.

Anneli Henriksson

Anneli er sykepleier og spesialist innenfor estetiske injeksjoner og medisinsk hudpleie. For Anneli er trygge og sikre behandlinger med naturlige resultater det viktigste. Derfor lager hun alltid personlige behandlingsplaner ut fra dine ønsker. Fyll ut skjemaet under for å få en gratis konsultasjon av Anneli.

Les mer om Anneli

Få gratis konsultasjon