Rynkebehandling

Jo eldre vi blir jo mer rynker får vi. Hver gang vi smiler, myser, rynker pannen eller lignende spenner vi den underliggende ansiktsmuskulaturen og legger til rette for rynker. Samtidig blir huden tynnere og mindre elastisk med årene. Solstråling, røyking og en stressende livsstil bidrar også i stor grad til at huden danner rynker.

Anneli Henriksson

Anneli er sykepleier og spesialist innenfor estetiske injeksjoner og medisinsk hudpleie. For Anneli er trygge og sikre behandlinger med naturlige resultater det viktigste. Derfor lager hun alltid personlige behandlingsplaner ut fra dine ønsker. Fyll ut skjemaet under for å få en gratis konsultasjon av Anneli.

Les mer om Anneli

Få gratis konsultasjon

I utgangspunktet er det ofte fint med rynker. Rynker kan blant annet bygge karakter og gi et definerende utseende. Imidlertid kan det også bli for mye av det gode. Vi kan se eldre ut enn vi føler oss, trøtte selv om vi er helt uthvilte eller sinte selv om vi er glade. I slike tilfeller kan det være aktuelt å iverksette tiltak for å redusere rynkene. En svært aktuell behandlingsform i forhold til rynkebehandling er botox.

I denne artikkelen vil vi skrive generelt om rynkebehandling. Vi vil fokusere mest på bruk av botox for å redusere rynker, men vi vil også nevne de andre mest aktuelle behandlingsformene som er tilgjengelige på markedet. Vi vil forklare hvordan behandlingen vil foregå, hva slags resultat du kan forvente, eventuelle bivirkninger, kostnad, priser og lignende.

Hva er botox?

Botox stammer fra botulismetoksin og framstilles fra bakterien clostridium botulinum. Toksinet er i utgangspunktet svært giftig, men blir likevel benyttet i flere behandlingsformer verden over i svært små og fortynnende doser.

Giftstoffet kan i tilstrekkelige doser forårsake tilstanden botulisme. Denne lidelsen kan gi omfattende og livstruende lammelser. Normalt forårsakes dette av inntak av forurenset mat eller ved sårinfeksjoner. Giftstoffet vil hindre overførselen av nervesignaler, hvilket medfører at viljestyrt muskulatur vil lammes og at overføring av nerveimpulser til indre organer blokkeres. I dag er imidlertid denne lidelsen svært sjelden, og det finnes gode behandlingsmuligheter hvis lidelsen oppdages innen riktig tid.

For et menneske på 70 kg vil en injeksjon på mellom 0,09 til 0,15 µg være en dødelig dose. Dosen man anvender til medisinsk bruk ved injeksjon er imidlertid kun rundt 0,00073 µg. Dosen er dermed langt under dødelig dose og regnes som trygg samtidig som den normalt innebærer svært få bivirkninger.

Botox er veldokumentert og har blitt brukt i et stort omfang verden over. Statistikk viser at bruken av legemiddelet stadig er i vekst. Botox brukes i mange forskjellige behandlingsformer. Blant annet brukes botox til å løse opp smertefulle krampetilstander hos mennesker med hjerneskade og lammelser, som et middel mot migrene og for å forhindre overdreven svette. Stoffet er imidlertid aller best kjent i forhold til behandling av rynker.

Innen rynkebehandling fungerer botox ved at det sprøytes inn i utvalgte muskler i ansiktet i små og fortynnende doser. Botox vil da blokkere nerveimpulser fra de små musklene og vil hindre at disse trekker seg sammen. Dette fører til at huden over vil bli glattere, slik at linjer og rynker vil bli mindre synlige. Botox virker kun på musklene man har behandlet og ikke nærliggende muskelgrupper.

Hvordan foregår botoxbehandling?

Botoxbehandling er enkel og hurtig, og er en av de aller enkleste og mest effektive behandlingsformene i forhold til rynkebehandling. Behandlingen vil normalt kun ta omtrent 15 minutter. Først vil behandleren desinfisere behandlingsområdet, det vil si grundig rengjøre det.

Etter dette vil behandleren injisere botox med en liten nål i muskler som ligger rett under huden. Nålen er veldig tynn og behandleren vil kun injisere en liten mengde veske. På grunn av dette er ikke behandlingen særlig smertefull. Stikket med nålen vil normalt kjennes ut som et myggstikk. Ansiktsmusklene som ligger rett under huden blir lammet, huden over vil bli glattere og rynkene vil da bli mindre synlige.

Slikt sett er rynkebehandling med botox svært enkel i forhold til andre behandlingsformer, både når det gjelder hvor lite krevende behandlingen er og hvor lite tid og penger den krever.

Etter behandling/resultat

Det tar ofte litt tid før huden blir påvirket av behandlingen. Derfor vil du normalt ikke se så mye effekt med en gang. Etter 2-4 dager vil du normalt se en del effekt, og etter en til to uker vil du vanligvis oppleve full effekt.

En behandling med botox er som nevnt lite komplisert. Etter behandlingen er ferdig er vil du dermed normalt kunne fortsette dagen din som vanlig, da du som oftest vil føle deg helt fin.

Enkelte forholdsregler burde du ta og det anbefales for eksempel at du ikke trener eller tar badstue 24 timer etter behandling. Du burde også ikke gni eller ta noe særlig på området som er behandlet i omtrent 24 timer etter behandling.

Når det kommer til resultatet vil de fleste oppleve at rynkene blir mindre synlige. For å forstå virkningen av botox må man forstå de forskjellige typene av rynkene som normalt oppstår i huden.

Du får nemlig primært to ryper rynker. Den første gruppen er de dynamiske rynkene. Disse er hovedsaklig forårsaket av bevegelse og gjentatt muskelsammentrekning. Eksempel på en dynamisk rynke er sinnarynken mellom øynene. Den andre gruppen er de statiske rynkene. Disse rynkene skyldes blant annet tap av volum i huden, og slike rynker vil forbli synlige når musklene er i ro. Eksempler på en statisk rynke er rynken fra nesen til munnvikene, såkalte nasolabiale folder.

I forhold til resultat vil botox kun hjelpe mot de dynamiske rynkene. Botox har liten effekt på de statiske rynkene, og dette behandler man normalt med andre behandlingsformer. Vi vil nevne alternative behandlingsformer lengre nede i artikkelen.

Typiske områder som normalt behandles med botox er sinnarynken mellom øyenbrynene, smilerynkene rundt øynene og rynkene man får i pannen.

Hvor lenge varer effekten av behandlingen?

En stor fordel med botox er at effekten ikke er permanent. Dette gir større rom for eksperimentering, og gjør deg ikke fanget av behandlingen på lik linje som med enkelte andre behandlingsformer. Hvor lenge en rynkebehandling med botox varer vil variere, men normalt vil effekten vare i rundt 3-5 måneder etter den første behandlingen. Dersom du ønsker å vedlikeholde best mulig effekt gjennom hele året anbefaler de fleste spesialiser å gjenta behandlingen 2-3 ganger årlig.

Resultater fra forskning tyder på at effekten av botox blir lenger etter hver behandling, slik at det med tiden vil gå lenger tid før du trenger å gjenta behandlingen. Man antar at dette er fordi botox lammer muskelen og dermed vil muskelen med tiden bli tynnere og svakere som følge av at den ikke er i bruk. Dette vil igjen føre til at rynken er mindre synlig.

Bivirkninger

Behandling med botox innebærer normalt svært få bivirkninger, som er en av årsakene til at behandlingsformen har blitt så populær. Rett etter behandling vil du kunne være noe rød og øm på stedene botox har blitt injisert. I noen få tilfeller vil du kunne få noen små blåmerker på injeksjonstedene. Mer sjeldent forekommer det at man kan få forbigående hodepine noen dager etter behandling. I andre sjeldne tilfeller kan noen oppleve at muskelen i de øvre øyelokkene svekkes i en til to uker.

Hittil er det ikke rapportert om noen varige bivirkninger av botox. Effekten av botox er ikke varig og dermed vil bivirkninger også være forbigående. Det er viktig å påpeke at de aller fleste som injiserer botox opplever minimale bivirkninger.

Det er viktig å presisere at dette ikke er en uttømmende liste over bivirkninger, og at du i alle tilfeller må konsultere med behandler for ditt enkelttilfelle da alle er forskjellige. Ikke alle skal heller behandles med botox. Dette er blant annet personer som er gravide eller ammende, eller personer som går på blodfortynnende medisiner. Har du tidligere hatt problemer i forbindelse med en botoxinjeksjon er det viktig at du sier fra om dette til behandleren din.

Andre rynkebehandlinger

Botox er ikke den eneste behandlingsformen i forhold til å redusere rynker og det finnes også andre alternativer. En mulighet er selvfølgelig å bruke hudkremer, men dette vil naturligvis fungere langt mindre effektivt enn en botoxbehandling i forhold til å redusere rynker.

Mer krevende og komplekse behandlinger enn botox kan for eksempel være ansiktsløft eller laserbehandling. Disse behandlingsformene er imidlertid mye dyrere og ressurskrevende i forhold til andre alternative behandlinger, og anbefales til de færreste. Disse behandlingene er også mye mer risikofylte. I motsetning til botox er disse behandlingsformene mer varige, hvilket kan være en fordel for enkelte.

Den mest aktuelle rynkebehandlingen ved siden av botox er injeksjon av såkalte HA-fillere. HA-fillere består av et naturlig stoff som allerede finnes i kroppen, nemlig hyaluronsyre. Hyaluronsyre har en ekstremt god evne til å binde vann. På grunn av dette er hyaluronsyrens viktigste oppgave å gjøre leddene mer smidige og bidra til at huden opprettholder fuktighet, volum og elastisitet. Fordi HA-fillerne består av et naturlig stoff innebærer slik behandling liten risiko og det er få kjente bivirkninger forbundet med fillerbehandling. De mest kjente HA-fillerne i  dag er restylane, juvederm og teosyal.

På lik linje med botox injiseres filleren inn i huden. Mens botox minsker rynker ved at den hemmer muskelen reduserer en filler rynker ved at den fyller opp tomrom i huden. På lik linje med botox varer heller ikke en fillerbehandling permanent, og effekten vil normalt vare omtrent like lenge som botox.

Hvilken av behandlingsformene som fungerer best vil variere ut fra hvilket område en skal behandle og hvem som behandles. Svært ofte bruker man både botox og fillers i samme behandling, da de har noen forskjellige egenskaper som gjør at de passer spesielt bra på enkelte områder. Om du burde bruke botox eller fillere er vanskelig å avgjøre generelt, og du burde spørre behandleren din i forhold til ditt enkelte tilfelle.

Hvor mye koster en rynkebehandling?

Hvor mye en botoxbehandling koster vil variere ut fra hvilket område og alternativt hvor mange områder du skal behandle. En botoxbehandling vil også variere i forhold til hvilken klinikk du benytter deg av. Normalt vil en behandling koste mellom 2500-4000 kr.

Anneli Henriksson

Anneli er sykepleier og spesialist innenfor estetiske injeksjoner og medisinsk hudpleie. For Anneli er trygge og sikre behandlinger med naturlige resultater det viktigste. Derfor lager hun alltid personlige behandlingsplaner ut fra dine ønsker. Fyll ut skjemaet under for å få en gratis konsultasjon av Anneli.

Les mer om Anneli

Få gratis konsultasjon